FilosofieWiki

Essays

Over belangrijke zaken waar we niet genoeg tijd voor hebben - zelfstudie dus

Een essay moet ongeveer 2000-3000 woorden bevatten en wordt ingeleverd uiterlijk op de eerste vrijdag na het laatste college. De volgende essays moeten worden geschreven (als je de studiepunten wilt halen):

Inleveren bij elk essay: een duidelijke argumentatiestructuur (2x2%=4% van het eindcijfer).

Opmerkingen

  1. Je mag het onderwerp van je essay vrij kiezen (binnen de aangegeven onderwerpen) - maar essays behoren een duidelijk argument te bevatten.
  2. Essays behoren een duidelijke structuur te hebben: inleiding, argument, conclusie.
  3. Plagiaat is niet toegestaan - als je iets gebruikt uit een boek of paper moet je dat duidelijk maken.
  4. Essays behoren een behoorlijke biografie te hebben (zie uitgereikte kopieen voor voorbeelden)
  5. Zie uitgereikte essay van de docent voor een voorbeeld van een 'goed' essay.
  6. De volgende boeken kunnen nuttig zijn: Eemeren, EemerenGrootendorst1, EemerenGrootendorst2.


Bladeren
Hoofdpagina
Huishoudelijk
Argument
Connectieven
Links