FilosofieWiki

Correctheid

Een systeem is correct als de formele argumenten die geldig zijn in het systeem overeenkomen met informele argumenten die intuitief geldig zijn en de welgevormde termen (die opgebouwd zijn volgens de syntactische regels van het systeem) die logische waarheden zijn in het systeem, overeenkomen met proposities die intuitief logische waarheden zijn.

In bovenstaande definitie hangt de correctheid van een systeem af van de intuitie. In de loop der tijd echter raken mensen gewend aan een logisch systeem (zoals de standaard logica) en wordt de intuitie beinvloed door het systeem. Het werkt dus twee kanten op.


Bladeren
Hoofdpagina
Huishoudelijk
Argument
Connectieven
Links