FilosofieWiki

Hoofdpagina

Dit is een website die met aantekeningen over het aan de TU/e gegeven vak, 0L350 "Principes van wetenschappelijk redeneren", door de docent liever genoemd "Een introductie in de filosofie", aangezien het volstrekt onduidelijk is of er regels/methodes bestaan volgens welke wetenschappelijk geredeneerd moet worden (het antwoord van Feyerabend hierop is "nee"). In deze studie kijken we naar verschillende methoden van redeneren, zoals die (empirisch) voorkomen.

De pagina's bevatten mijn persoonlijke aantekeningen van het college, maar een persoon mist wel eens wat, of snapt iets niet. Daarom is deze website opgezet als een WikiWikiWeb: iedereen kon pagina's wijzigen en pagina's aanmaken. Dus miste ergens iets, of was iets gewoon fout, dan kon dat gewijzigd worden. Gedurende de collegeperiode is deze website een bijna compleet overzicht geworden van de collegestof.

De colleges zijn afgelopen, de tentamens zijn achter de rug. Ik hoop dat een ieder het gehaald heeft. Deze site blijft, voor de rest van Nederland en misschien een volgende generatie. Aangezien de website meer dan twee jaar geen wijzigingen meer heeft gehad, is de mogelijkheid tot het bewerken van de pagina's verwijderd.

Inhoud

Links, Literatuur, Huishoudelijk || Drogredenen, Verzwegen premissen.

Colleges

Voor vragen en reacties kun je mailen naar wvengen+filosofie@stack.nl.


Bladeren
Hoofdpagina
Huishoudelijk
Argument
Connectieven
Links