FilosofieWiki

Concretisering en Generalisatie

Proposities met quantoren in de predikaatslogica kunnen niet met waarheidstafels te lijf gegaan worden. Zij moeten dus formeel bewezen worden met te bekende vervangings- en afleidingsregels. Met behulp van concretisering quantorvrije proposities geconstrueerd, dan kan de afleiding gedaan worden en dan wordt dit indien gewenst weer naar de gequantoriseerde (bestaat dit woord?) conclusie vertaalt met behulp van generalisatie.

Inhoud

Concretisering

Universele concretisering

Voor een gegeven propositionele functie Fx, als x(Fx) waar is, dan is Fa ook waar voor ieder element a van het domein van x.

Existentiele concretisering

Voor een gegeven propositionele functie Fx, als x(Fx) waar is, dan is er tenminste een element a van het domein van x waarvoor Fa waar is.

Generalisatie

Universele generalisatie

Als de propositie Fa waar is voor om het even welk arbitrair element a van het domein van x, dan is x(Fx) waar.

Existentiele generalisatie

Als de propositie Fa waar is voor een bepaald element a van het domein van x, dan is (Fx) waar.

Voorbeelden

Student en huiswerk

Iedere student die de lessen bijwoont en huiswerk maakt is ingeschreven voor de cursus. Geen student die ingeschreven is voor de cursus heeft huiswerk gemaakt. Er zijn studenten die de lessen bijwonen. Dus zijn er studenten die geen huiswerk gemaakt hebben.

 Domein: 'de studenten'
 Propositionele functies:
  Lx : x woont de lessen bij
  Hx : x maakt huiswerk
  Ix : x is ingeschreven voor de cursus

1.x[(Lx&Hx)Ix](P)
2.¬x(Ix&Hx)(P)
3.x(Lx)(P)
4.x(¬(Ix&Hx))(2;KN)
5.La(3;EC)
6.(La&Ha)Ia(1;UC)
7.La(HaIa)(6;Exp)
8.HaIa(7,5;MP)
9.¬(Ia&Ha)(4;UC)
10.¬Ia¬Ha(9;DeM)
11.Ia¬Ha(10;Impl)
12.Ha¬Ha(8,11;HS)
13.¬Ha¬Ha(12;Impl)
14.¬Ha(13;Taut)
15.x(¬Hx)(14;EG)

Inwoners van Eindhoven en Amsterdam

Iedereen die in Amsterdam of Eindhoven woont is slim en neurotisch. Dus is iedereen die die in Eindhoven woont slim.

 Domein: 'mensen'
 Propositionele functies:
   Ax : x woont in Amsterdam
   Ex : x woont in Eindhoven
   Sx : x is slim
   Nx : x is neurotisch

Zonder Als-dan bewijs Met Als-dan bewijs
1.x[(AxEx)(Sx&Nx)](P)
2.(AaEa)(Sa&Na)(1;UC)
3.¬(AaEa) (Sa&Na)(2;Impl)
4.(¬Aa&¬Ea) (Sa&Na)(3;DeM)
5.((¬Aa&¬Ea))Sa) & ((¬Aa&¬Ea))Na)(4;Dist)
6.(¬Aa&¬Ea)Sa(5;Simp)
7.Sa(¬Aa&¬Ea)(6;Com)
8.(Sa¬Aa) & (Sa¬Ea)(7;Dist)
9.(Sa¬Ea) & (Sa¬Aa)(8;Com)
10.Sa¬Ea(9;Simp)
11.¬EaSa(10;Com)
12.EaSa(11;Impl)
13.x(ExSx)(12;UG)
1.x[(AxEx)(Sx&Nx)](P)
2.(AaEa)(Sa&Na)(1;UC)
3.Ea(AD)
4.EaAa(3;Add)
5.AaEa(4;Com)
6.Sa&Na(2,5;MP)
7.Sa(6;Simp)
8.EaSa(3,7;AD)
9.x(ExSx)(8;UG)


Bladeren
Hoofdpagina
Huishoudelijk
Argument
Connectieven
Links