FilosofieWiki

Vervangingsregels

Vervangingsregels of substitutieregels zijn regels volgens welke argumentatievormen herleid kunnen worden tot andere. Deze kunnen herhaaldelijk toegepast worden. Deze staan in nauw verband met afleidingsregels en worden daar ook wel eens mee verward.

Commutatie pq qp
p&q q&p
(Com)
Associatie p(qr) (pq)r
p&(q&r) (p&q)&r
(Assoc)
Distributie p&(qr) (p&q)(p&r)
p(q&r) (pq)&(pr)
(Dist)
De Morgan ¬(p&q) ¬p¬q
¬(pq) ¬p&¬q
(DeM)
Dubbele negatie p ¬¬p (DN)
Transpositie pq ¬q¬p (Trans)
Implicatie pq ¬pq (Impl)
Equivalentie pq (pq)&(qp)
pq (p&q)(¬q&¬p)
(Equiv)
Tautologie p&p p
pp p
(Taut)
Exportatie (p&q)r p(qr) (Exp)


Bladeren
Hoofdpagina
Huishoudelijk
Argument
Connectieven
Links