FilosofieWiki

Polyadisch predikaat

Polyadische predikaten zijn predikaten die meerdere variabelen hebben. Dit in tegenstelling tot monadische predikaten, die slechts een variabele hebben. Monadische predikaten geven eigenschappen weer, polyadische predikaten geven relaties tussen componenten aan.

In deze cursus zullen we hoogstens gebruik maken van diadische predikaten (ook wel relationele predikaten genoemd) die twee variabelen hebben.

Voorbeelden

Quantificatie


Bladeren
Hoofdpagina
Huishoudelijk
Argument
Connectieven
Links