FilosofieWiki

Inductie

Wat is inductie? Hierop, zoals op zovele vragen in de filosofie, is geen eenduidig antwoord. Er zijn verschillende benaderingen, waaronder:

1. Humeaanse inductie, generalisaties.

2. De conclusie wordt op de een of andere manier ondersteund door de premissen.

Alles wat niet deductief is inductie (opm: dit is dus véél breder dan Humeaanse inductie). Uitgaande van deze definitie kunnen nieuwe begrippen als abductie en hypethese onder inductie worden geschaard
3. Amplicativiteit: inductie levert nieuwe informatie op uitgaande van de premissen (Haack).
Nadeel van deze definitie is dat het onderscheid tussen deductie en inductie moeilijk wordt.


Bladeren
Hoofdpagina
Huishoudelijk
Argument
Connectieven
Links