FilosofieWiki

Model

Een model is een interpretatie van een axiomatisch systeem. In een axiomatisch systeem hebben proposities geen waarheidswaarde, die worden er in een model aan gegeven. Modellen zijn de belangrijkste reden van axiomatische systemen, want in de modellen zijn we geintereseerd. Bij een model wordt de semantiek, de betekenis van woorden en symbolen ge´ntroduceerd waarmee dus betekenis aan het axiomatische systeem wordt toegevoegd.

Sommige axiomatische systemen hebben veel verschillende modellen (bijv. groepen en vectorruimten). Het voordeel hiervan is dat bewijzen in zo'n systeem geldig zijn voor alle modellen, ook al zijn ze verschillend.

Andere axiomatische systemen hebben modellen die isomorfisch zijn, dat wil zeggen dat min of meer gelijk zijn qua structuur (wat isomorf precies is kun je lezen in Hodges vanaf p.100; zie ook Wikipedia).


Bladeren
Hoofdpagina
Huishoudelijk
Argument
Connectieven
Links