FilosofieWiki

Logisch bewijs

Een logisch bewijs kan gegeven worden met behulp van een waarheidstafel. Wanneer er meerdere proposities zijn, wordt zo'n tafel al snel erg groot. Dan wordt het raadzaam een logische afleiding op te stellen.

  1. Opschrijven van geformaliseerde premissen
  2. Nieuwe proposities formuleren die equivalent zijn met of volgen uit voorgaande premissen
  3. Wanneer de laatste propositie de conclusie is, is er een geldige redenering.

De proposities worden genummerd. Achter iedere propositie wordt vermeld hoe deze verkregen is tussen haakjes, nl. de propositienummers en vervangingsregel/afleidingsregel waarvan deze afgeleid is. (P) geeft aan dat het de propositie een premisse is.

Bijvoorbeeld

Als Jan in Parijs is, is Melissa in New York
Jan is in Parijs, Fred is in Rome. Is Melissa in New York?
J: Jan in Parijs
F: Fred in Rome
M: Melissa in New York
Formalisering:
JM
J&F
M
Bewijs:
  1. JM (P)
  2. J&F (P)
  3. J (2, Simp)
  4. M (1, 3, MP)


Bladeren
Hoofdpagina
Huishoudelijk
Argument
Connectieven
Links