FilosofieWiki

Domein

Het domein van een variabele x in een propositionele functie Fx is de verzameling van objecten wiens naam voor x gesubstitueerd kan worden.

N.B. Een andere formulering is: het domein van een variabele x in een propositionele functie Fx is de verzameling van namen die voor x gesubstitueerd kan worden. De eerste formulering impliceert dat namen op zich niet bestaan, maar altijd naar fysieke objecten verwijzen. Hierover is geen consensus in filosofieland.

Voordelen van het specificeren van een domein zijn:

In het algemeen worden domeinen worden gespecificeerd/gekozen om problemen eenvoudiger te maken.


Bladeren
Hoofdpagina
Huishoudelijk
Argument
Connectieven
Links