FilosofieWiki

Logische symbolen

Tsja, hoe geef je nu die logische symbolen weer? Dat kun je vinden in de tabellen op deze pagina. Zoals je misschien al gemerkt hebt, zijn de meeste symbolen links naar hun betekenis, makkelijk als je even de waarheidstafel wilt naslaan bijvoorbeeld!

Hier zie je een lijst van logische connectiva en hoe je die in een pagina kunt opnemen. Let op, gebruik is hoofdlettergevoelig.

SymboolSchrijfwijzeBetekenis
¬{_not_}Negatie
&{_and_}Conjunctie
{_or_}inclusieve Disjunctie
{_xor_}exclusieve Disjunctie
{_impl_}Implicatie
{_iff_}Equivalentie

Vervangings- en afleidingsregels:

SymboolSchrijfwijzeBetekenis
Com{_Com_}Commutatie
Assoc{_Assoc_}Associatie
Dist{_Dist_}Distributie
DeM{_DeM_}De Morgan
DN{_DN_}Dubbele Negatie
Trans{_Trans_}Transpositie
Impl{_Impl_}Implicatie
Equiv{_Equiv_}Equivalentie
Taut{_Taut_}Tautologie
Exp{_Exp_}Exportatie
SymboolSchrijfwijzeBetekenis
Simp{_Simp_}Simplificatie
Add{_Add_}Additie
Conj{_Conj_}Conjunctie
DS{_DS_}Disjunctief syllogisme
MP{_MP_}Modus Ponens
MT{_MT_}Modus Tollens
HS{_HS_}Hypothetisch syllogisme
Abs{_Abs_}Absorptie
CD{_CD_}Constructief Dilemma
AD{_AD_}Als-dan bewijs
en speciaal in de Predikaatslogica:
SymboolSchrijfwijzeBetekenis
KN{_KN_}Kwantificatie Negatie
UC{_UC_}Universele Concretisering
EC{_EC_}Existentiele Concretisering
UG{_UG_}Universele Generalisatie
EG{_EG_}Existentiele Generalisatie

En overige logische symbolen:

SymboolSchrijfwijzeBetekenis
W{_W_}Waar
O{_O_}Onwaar
{_iseq_}Equivalentie
|-{_consa_}Syntactische consequentie
|={_consa_}Semantische consequentie
=δf{_isdef_}Is per definitie
≠Is niet gelijk aan
{_qun_}Universele quantor
{_qex_}Existentiele quantor
Δ{_QED_}"En dit diende bewezen te worden", einde bewijs.
contradictie{_contra_}Contradictie


Bladeren
Hoofdpagina
Huishoudelijk
Argument
Connectieven
Links